Track, Boys Varsity - TC,MV, Whiteland Indoor

Mar 8 from 6:00 PM to 8:00 PM

Warren Central

Track, Boys Varsity - Indoor Lawrence North

Mar 15 from 6:00 PM to 8:00 PM

WCHS Fieldhouse

Track, Boys Varsity - Warren Relays

Apr 9 from 10:00 AM to 12:00 PM

Warren Central

Track, Boys Varsity - Pike

Apr 20 from 5:30 PM to 7:30 PM

Warren Central

Track, Boys Varsity @ MIC Outdoor

Apr 29 from 6:00 PM to 8:00 PM

Lawrence Central

Track, Boys Varsity @ County

May 11 from 5:30 PM to 7:30 PM

North Central

Track, Boys Varsity @ Sectionals

May 19 from 5:30 PM to 7:30 PM

Shelbyville

Track, Boys Varsity @ Regionals

May 26 from 6:00 PM to 8:00 PM

Shelbyville